Apostila z Veľkej Británie

Legalizačné centrum zabezpečuje apostilu na takmer všetky typy dokumentov vydaných vo Veľkej Británii / UK (Anglicko, Škótsko, Wales a Severné Írsko). 

Apostila sa vydáva väčšinou na originál dokumentu, preto sa často vyžaduje následne úradný preklad. Cena prekladu je obvykle 30 EUR / normostrana.

Cena: od 145 EUR

Apostila Velka Britania

Požiadavky na apostilu vo Veľkej Británii

Veľká Británia pristúpila k Haagskemu dohovoru o zrušenie požiadavky legalizácie zahraničných verejných listín z roku 1966. Preto pre použitie dokumentov vydaných vo Veľkej Británii sa nevyžaduje vyššie overenie (superlegalizácia) ale postačuje apostila.

  • Apostilovať je možné  originál dokumentu alebo jeho notársku kópiu (bližšie informácie nájdete nižšie pri špecifikách pri jednotlivých dokladoch)
  • Nie je možné apostilovať dokumenty, ktoré obsahujú cudzie pečiatky alebo iné označenia. Dokument musí byť taktiež v dobrom stave a pečiatky, ktoré na dokumente sú musia byť dobre čitateľné. 
  • Doložka apostille je pečiatka, ktorá má obdĺžnikový tvar. Údaje na pečiatke sa vypĺňaju vždy v anglickom jazyku a nadpis pečiatky obsahuje nevyhnutne aj francúzsky nadpis Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961).

Ktoré anglické dokumenty je možné apostilovať

Špecifiká pri jednotlivých dokladoch

Doklady o vzdelaní

Pri diplomoch, vysvedčeniach a iných dokladoch o vzdelaní nadobudnutom vo Veľkej Británii nie je možné apostilovať originál dokumentu ale jeho notársku kópiu. Osvedčovať môže v UK taktiež aj právnik (solicitor), tu si treba dať pozor, že niektoré krajiny majú problém uznať apostilu na osvedčený doklad o vzdelaní od právnika.

Preto zabezpečujeme apostilu výhradne na notársky overený dokument aby sme sa vyhli prípadným komplikáciám. Stačí nám doručiť originál dokladu, my následne zabezpečíme jeho overenú kópiu a následne apostilu. 

Rodný list

Apostiluje sa priamo originál dokumentu. Vieme zabezpečiť apostilu aj na jeho notársku kópiu avšak tento postup si treba vopred odsúhlasiť na úrade, kde chcete dokument použiť.

Rozsudok o rozvode

Pokiaľ je rozvodový rozsudok podpísaný priamo zamestnancom súdu a opečiatkovaný červenou pečiatkou, je možné apostilovať jeho originál. V opačnom prípade musí byť najprv overený notárom v UK a následne apostilovaný. Notársku kópiu v UK zabezpečíme. 

Vodičský preukaz – osvedčenie

Apostila sa vydáva priamo na dokument vydaný DVLA – Confirmation of GB Driving license details. Tento dokument však musí byť podpísaný zodpovedným pracovníkom a taktiež opečiatkovaný okrúhlou pečiatkou. Vzor si môžete pozrieť tu

Pokiaľ nemáte možnosť získať jeho originál, je možné si stiahnuť online výpis tohto dokumentu, následne zabezpečíme overenú kópiu dokumentu a potom apostilu. Tento postup si treba vopred odsúhlasiť na úrade, kde chcete dokument použiť . Odporúčame  apostilovať originál. 

Prečo riešiť apostilu cez legalizačné centrum

  • 11 ročné skúsenosti s apostilou takmer z celého sveta
  • Konateľ legalizačného centra je advokát s licenciou v slovenskej a českej advokátskej komore
  • Zabezpečujeme taktiež úradné preklady dokumentov
  • Zahraničné dokumenty prejdú prvotnou revíziou zdarma, či ich vôbec je možné apostilovať. Pokiaľ váš dokument nie je možné apostilovať, navrhneme aké sú ďalšie možnosti

Mám záujem o apostilu z Anglicka / Veľkej Británie

Veľká Británia