posledná aktualizácia 17. 5. 2021

Pôvod dokumentuTyp overeniaTyp dokumentuCena / dokumentKuriérSpolu
SlovenskoApostila / Superlegalizácia dokumentov vydaných na Slovensku pre použitie v zahraničí
SlovenskoapostilaMatričné dokumenty vydané v Bratislave102 EUR102 EUR
SlovenskoapostilaMatričné dokumenty vydané
mimo Bratislavy
120 EUR120 EUR
SlovenskoapostilaNotár (plné moci, prehlásenia a iné).102 EUR102 EUR
Slovensko apostilaVýpis z registra trestov112 EUR112 EUR
SlovenskoapostilaDoklady o vzdelaní112 EUR112 EUR
SlovenskoapostilaPas, občiansky preukaz150 EUR150 EUR
Slovensko superlegalizáciaVšetky typy dokumentovod 350 EUR
Ceska republikaApostila dokumentov vydaných v ČR
Česká Republikaapostilamatričné dokumenty
vydané mimo Prahy
120 EUR40 EUR160 EUR
Česká Republikaapostilaostatné dokumenty95 EUR40 EUR135 EUR
Česká Republikasuperlegalizáciavšetky typy dokumentovod 300 EUR
CinaApostila dokumentov vydaných v Číne pre použitie na Slovensku alebo v inej krajine
Čínaapostilavšetky typy dokumentov250 EUR140 EUR390 EUR
Čína
Hong Kong
apostilavyžiadanie výpisu z OR z Hong Kongu + apostila350 EUR70 EUR420 EUR
GreckoApostila dokumentov vydaných v Grécku pre použitie na Slovensku alebo v inej krajine
Gréckoapostilavšetky typy dokumentov200 EUR80 EUR280 EUR
HolandskoApostila dokumentov vydaných v Holandsku pre použitie na Slovensku alebo v inej krajine
Holandskoapostilavšetky typy dokumentov200 EUR80 EUR280 EUR
IndiaApostila dokumentov vydaných v Indii pre použitie na Slovensku alebo v inej krajine
Indiaapostilavšetky typy dokumentov160 EUR120 EUR280 EUR
PolskoApostila dokumentov vydaných v Poľsku pre použitie na Slovensku alebo v inej krajine
Poľskoapostilavšetky typy dokumentov150 EUR70 EUR220 EUR
UkrajinaApostila dokumentov vydaných na Ukrajine pre použitie na Slovensku alebo v inej krajine
UkrajinaapostilaVšetky typy dokumentov150 EUR80 EUR230 EUR
SrbskoApostila dokumentov vydaných v Srbsku pre použitie na Slovensku alebo v inej krajine
SrbskoapostilaVýpis z registra trestov280 EUR70 EUR350 EUR
UsaApostila dokumentov vydaných v USA pre použitie na Slovensku alebo v inej krajine
USAapostilavšetky typy dokumentov260 EUR180 EUR440 EUR
Velka britaniaApostila dokumentov vydaných vo Veľkej Británii pre použitie na Slovensku alebo v inej krajine
Veľká Británia apostilaDoklady o vzdelaní220 EUR70 EUR290 EUR
Veľká BritániaapostilaDVLA220 EUR70 EUR290 EUR
Veľká BritániaapostilaRodný list145 EUR70 EUR215 EUR
Veľká BritániaapostilaRozvodový rozsudok145 EUR70 EUR215 EUR