Apostila z Rakúska

Legalizačné centrum cez svoju pobočku vo Viedni zabezpečuje apostilu na takmer všetky typy dokumentov vydaných v Rakúsku. 

Apostila sa vydáva na originál dokumentu, preto sa často vyžaduje následne úradný preklad. Cena prekladu je obvykle 30 EUR / normostrana.

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: od 170 EUR

Apostila-Rakusko

Požiadavky na apostilu v Rakúsku

Rakúsko pristúpilo k Haagskemu dohovoru o zrušenie požiadavky legalizácie zahraničných verejných listín z roku 1966. Preto pre použitie dokumentov vydaných v Rakúsku sa nevyžaduje vyššie overenie (superlegalizácia) ale postačuje apostila.

 • Apostilovať je možné výhradne originál dokumentu, až následne je možné vyhotoviť prípadnú notársku kópiu.
 • Nie je možné apostilovať dokumenty, ktoré obsahujú cudzie pečiatky alebo iné označenia. Dokument musí byť taktiež v dobrom stave a pečiatky, ktoré na dokumente sú musia byť dobre čitateľné. 
 • Doložka apostille je pečiatka, ktorá má obdĺžnikový tvar. Údaje na pečiatke sa vypĺňaju vždy v nemeckom jazyku a nadpis pečiatky obsahuje nevyhnutne aj francúzsky nadpis Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961).

Ktoré rakúske dokumenty je možné apostilovať

 • Rodné listy, úmrtné listy, sobášne listy
 • Doklady o vzdelaní (vysvedčenia, diplomy)
 • Výpis z obchodného registra
 • Rozhodnutia súdu
 • Notársky overené kópie dokumentov
 • Notársky overené preklady
 • Dokumenty, na ktorých bol osvedčený podpis noátrom (plné moc, vyhlásenie atď.)
 • Obchodné dokumenty (stanovy, osvedčenia o registrácii, daňové registrácie atď.)

Prečo riešiť apostilu cez legalizačné centrum

 • 11 ročné skúsenosti s apostilou takmer z celého sveta
 • Konateľ legalizačného centra je advokát s licenciou v slovenskej a českej advokátskej komore
 • Zabezpečujeme taktiež úradné preklady dokumentov
 • Zahraničné dokumenty prejdú prvotnou revíziou zdarma, či ich vôbec je možné apostilovať. Pokiaľ váš dokument nie je možné apostilovať, navrhneme aké sú ďalšie možnosti

Mám záujem o apostilu z Rakúska

Rakúsko