Apostila výpisu z registra trestov z Veľkej Británie (UK)

Apostila výpisu z registra trestov z Veľkej Británie

Doklady vydané vo Veľkej Británii (UK) je nutné pre použitie v inej krajine apostilovať. 

Dokument nie je možné apostilovať na Slovensku nakoľko ju vydala zahraničná autorita. Celý proces zabezpečíme vrátane úradných prekladov.

Doba vybavenia: približne 3 týždne
Cena: 220 EUR / jeden dokument
Preklady : 30 EUR / normostrana

Ak máte slovenský výpis z registra trestov a potrebujete ho použiť vo Veľkej Británii, viac informácií nájdete tu. 

Uk - výpis z rt 2

Ako celý proces prebieha

  • Najlepšie je ak nám zašlete vopred sken dokumentu na náš e-mail: office@akmv.sk a my dokument preveríme, či vieme apostilu zabezpečiť a zašleme Vám cenovú ponuku.
  • Po jej odsúhlasení je nutné zaslať originál dokumentu na našu adresu: Legalizačné centrum, Pluhová 17, 831 03  Bratislava
  • Nový výpis z registra trestov z Anglicka za klienta nevieme vyžiadať. Vieme zabezpečiť apostilu iba na dokument, ktorý máte už vydaný. 
  •  Po apostilácii dokument môžeme úradne overiť u notára či zabezpečiť úradný preklad

Ďalšie informácie

  • Nie je možné apostilovať kópiu, výhradne originál dokumentu, resp. elektronickú podobu
  • Na dokumente musí byť pečiatka a zároveň podpis zodpovednej osoby (ACRO officer)
  • Dokument má v hlavičke anglický názov: POLICE CERTIFICATE (UK), je vydaný z ACRO Criminal Records Office, na dokumente sú okrem fotografie aj všetky údaje dotknutej osoby

Ako vyzerá apostilovaný dokument

  • Rozkliknite si vzorový apostilovaný dokument
  • Niektoré polia ako mená, pečiatky, podpisy boli zatmavené kvôli ochrane osobných údajov

Mám záujem o apostilu z Veľkej Británie

Veľká Británia