Apostila z Ukrajiny

Legalizačné centrum zabezpečuje apostilu na takmer všetky typy dokumentov vydaných na Ukrajine. 

Apostila sa vydáva na originál dokumentu, preto sa často vyžaduje následne úradný preklad. Cena prekladu je obvykle 30 EUR / normostrana.

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: od 120 EUR

Apostille ukrajina

Požiadavky na apostilu na Ukrajine

Ukrajina pristúpila k Haagskemu dohovoru o zrušenie požiadavky legalizácie zahraničných verejných listín z roku 1966. Preto pre použitie dokumentov vydaných na Ukrajine sa nevyžaduje vyššie overenie (superlegalizácia) ale postačuje apostila.

 • Apostilovať je možné výhradne originál dokumentu, až následne je možné vyhotoviť prípadnú notársku kópiu.
 • Nie je možné apostilovať dokumenty, ktoré obsahujú cudzie pečiatky alebo iné označenia. Dokument musí byť taktiež v dobrom stave a pečiatky, ktoré na dokumente sú musia byť dobre čitateľné. 
 • Doložka apostille je pečiatka, ktorá má obdĺžnikový tvar. Údaje na pečiatke sa vypĺňaju vždy v ukrajinskom jazyku a nadpis pečiatky obsahuje nevyhnutne aj francúzsky nadpis Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961).

Ktoré ukrajinské dokumenty je možné apostilovať

 • Rodné listy, úmrtné listy, sobášne listy
 • Výpis z registra trestov
 • Doklady o vzdelaní (vysvedčenia, diplomy)
 • Výpis z obchodného registra
 • Rozhodnutia súdu
 • Notársky overené kópie dokumentov
 • Notársky overené preklady
 • Dokumenty, na ktorých bol osvedčený podpis noátrom (plné moc, vyhlásenie atď.)
 • Obchodné dokumenty (stanovy, osvedčenia o registrácii, daňové registrácie atď.)

Prečo riešiť apostilu cez legalizačné centrum

 • 11 ročné skúsenosti s apostilou takmer z celého sveta
 • Konateľ legalizačného centra je advokát s licenciou v slovenskej a českej advokátskej komore
 • Zabezpečujeme taktiež úradné preklady dokumentov
 • Zahraničné dokumenty prejdú prvotnou revíziou zdarma, či ich vôbec je možné apostilovať. Pokiaľ váš dokument nie je možné apostilovať, navrhneme aké sú ďalšie možnosti

Mám záujem o apostilu z Ukrajiny

Ukrajina