Superlegalizácia z Kanady

Legalizačné centrum zabezpečuje superlegalizáciu na takmer všetky typy dokumentov vydaných v Kanade. 

Superlegalizácia sa vydáva väčšinou na originál dokumentu, preto sa často vyžaduje následne úradný preklad. Cena prekladu je obvykle 30 EUR / normostrana.

Cena: od 450 EUR

Kanada

Požiadavky na superlegalizáciu v Kanade

Kanada nepristúpila k Haagskemu dohovoru o zrušenie požiadavky legalizácie zahraničných verejných listín z roku 1966. Preto pre použitie dokumentov vydaných v Kanade sa vyžaduje vyššie overenie – superlegalizácia.

 • Superlegalizovať je možné  originál dokumentu alebo jeho notársku kópiu 
 • Nie je možné superlegalizovať dokumenty, ktoré obsahujú cudzie pečiatky alebo iné označenia. Dokument musí byť taktiež v dobrom stave a pečiatky, ktoré na dokumente sú musia byť dobre čitateľné. 

Ktoré kanadské dokumenty je možné superlegalizovať

 • Rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy
 • Doklady o vzdelaní (vysvedčenia, diplomy)
 • Výpis z obchodného registra
 • Rozhodnutia súdu
 • Notársky overené kópie dokumentov
 • Notársky overené preklady
 • Dokumenty, na ktorých bol osvedčený podpis noátrom (plné moc, vyhlásenie atď.)
 • Obchodné dokumenty (stanovy, osvedčenia o registrácii, daňové registrácie atď.)

Špecifiká pri jednotlivých dokladoch

Doklady o vzdelaní

Pri diplomoch, vysvedčeniach a iných dokladoch o vzdelaní nadobudnutom v Kanade sa väčšinou superlegalizuje notársky osvedčená kópia. 

Stačí nám doručiť originál dokladu, my následne zabezpečíme jeho overenú kópiu u notára v Kanade a následne Superlegalizáciu. 

Plné moci od notára

Superlegalizuje sa priamo originál dokumentu. V Kanade je možné superlegalizovať iba dokumenty, ktoré sú v anglickom alebo francúzskom jazyku. Pokiaľ máte plnomocenstvo alebo iný dokument, ktorý je v inom jazyku, treba ho vopred preložiť oficiálnym kanadským prekladateľom. Preklady v Kanade vieme taktiež zabezpečiť. 

Prečo riešiť superlegalizáciu cez legalizačné centrum

 • 11 ročné skúsenosti s apostilou takmer z celého sveta
 • Konateľ legalizačného centra je advokát s licenciou v slovenskej a českej advokátskej komore
 • Zabezpečujeme taktiež úradné preklady dokumentov
 • Zahraničné dokumenty prejdú prvotnou revíziou zdarma, či ich vôbec je možné apostilovať. Pokiaľ váš dokument nie je možné apostilovať, navrhneme aké sú ďalšie možnosti

Mám záujem o superlegalizáciu z Kanady

Kanada