Apostila dokladov o vzdelaní z Poľska

Apostila poľských dokladov o vzdelaní

Doklady o vzdelaní vydané v Poľsku je nutné pre použitie v inej krajine apostilovať. 

Dokument nie je možné apostilovať na Slovensku nakoľko ju vydala zahraničná autorita. Celý proces zabezpečíme za Vás.

Doba vybavenia: približne 3 týždne
Cena: 250 EUR / jeden dokument
Preklady : 30 EUR / normostrana

Ak máte slovenské doklady o vzdelaní a potrebujete ich použiť v Poľsku, bližie informácie nádete tu: diplomy, vysvedčenia, dodatky k diplomom

Polsko - diplom 1

Ako celý proces prebieha

  • Najlepšie je ak nám zašlete vopred sken dokumentu na náš e-mail: office@akmv.sk a my dokument preveríme, či vieme apostilu zabezpečiť a zašleme Vám cenovú ponuku.
  • Po jej odsúhlasení je nutné zaslať originál dokumentu na našu adresu: Legalizačné centrum, Pluhová 17, 831 03  Bratislava. S originálnym poľským dokumentom je nutné nám zaslať aj vyplnené tlačivo – žiadosť. Tlačivo Vám zašleme vopred e-mailom. 
  •  Po apostilácii dokument môžeme úradne overiť u notára či zabezpečiť úradný preklad

Ďalšie informácie

  • Nie je možné apostilovať kópiu, výhradne originál dokumentu
  • Na dokumente musí byť pečiatka školy a zároveň podpis zodpovednej osoby
  • Je možné apostilovať rôzne doklady o vzdelaní. 

Ako vyzerá apostilovaný dokument

  • Rozkliknite si vzorový apostilovaný dokument
  • Niektoré polia ako mená, pečiatky, podpisy boli zatmavené kvôli ochrane osobných údajov

Mám záujem o apostilu z Poľska

Poľsko