Apostila vysvedčenia

Overenie školy, ktorá dokument vydala. 

Apostila sa vydáva výhradne na originál dokumentu. Vysvedčenie zvyčajne býva v slovenskom jazyku, preto sa často vyžadujú úradné preklady. Tie stoja obvykle 30 EUR / normostrana. 

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 112 EUR
Termín dodania: 7 dní

Ak chcete študovať alebo pracovať v zahraničí, budete sa potrebovať v zahraničí preukázať apostilovanými alebo superlegalizovanými dokladmi o predchádzajúcom, prípadne najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Niektoré subjekty v zahraničí vyžadujú okrem vysvedčení, aj predloženie iných dokladov o vzdelaní ako diplomov (o skončení štúdia, atestačných), ich dodatkov, potvrdení o štúdiu. Doklady o vzdelaní bývajú v rôznych krajinách overované na rôznych / viacerých inštitúciách, od vysokých škôl až po ministerstvá. Pri superlegalizácii je proces samozrejme zdĺhavejší a komplikovanejší.

Akonáhle je originál vysvedčenia apostilovaný, vieme zabezpečiť notársku kópiu a následne apostilovať aj tú. Originál vieme ponechať klientovi. 

Apostila-vysvedcenie

Mám záujem o apostilu vysvedčenia

Doklady o vzdelaní