Apostila výpisu z registra trestov

Overenie úradu, ktorý dokument vydal. Apostilovať je možné výpis z registra trestov z generálnej prokuratúry alebo z pošty. 

Apostiluje sa následne originál tohto dokumentu, preto je ho nutné niekedy prekladať do cudzieho jazyka. Cena úradného prekladu je obvykle 30 EUR / normostrana. 

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 122 EUR
Termín dodania: 1 – 3 dni

Asi každá krajina na svete vedie register trestov, ktorý je evidenciou spáchaných trestných činov fyzických osôb. Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená v krajine, ktorá výpis vydala. Výpis z registra trestov s apostilou alebo superlegalizovaný je často v zahraničí vyžadovaným dokladom pri rôznych životných situáciách. Vyžaduje sa pri uzatváraní sobáša v zahraničí, pre potreby získania štátneho občianstva inej krajiny, pri vybavovaní pobytu v inej krajine, pri zakladaní obchodných spoločností v zahraničí a podobne. 

Odporúčame sa informovať na konkrétnom úrade, ktorý bude apostilovaný / superlegalizovaný výpis z registra trestov vyžadovať, aký najstarší dátum vydania budú akceptovať. Niektoré inštitúcie vyžadujú maximálne 3 mesiace starý výpis, iné akceptujú až 6 mesačný výpis z registra trestov. V prípade potreby zabezpečíme aj úradný preklad.

Apostila-vypis-z-registra-trestov

Mám záujem o apostilu výpisu z registra trestov.

Výpis z registra trestov