Apostila výpisu z registra trestov z Poľska

Apostila výpisu z registra trestov z Poľska

Doklady vydané v Poľsku je nutné pre použitie v inej krajine apostilovať. 

Dokument nie je možné apostilovať na Slovensku nakoľko ju vydala zahraničná autorita. Celý proces zabezpečíme vrátane úradných prekladov.

Doba vybavenia: približne 3 týždne
Cena: 230 EUR / jeden dokument
Cena vrátane vyžiadania nového výpisu: 300 EUR / jeden dokument
Preklady : 30 EUR / normostrana

Ak máte slovenský výpis z registra trestov a potrebujete ho použiť v Poľsku, viac informácií nájdete tu. 

Polsko - výpis z rt 2

Ako celý proces prebieha

  • Najlepšie je ak nám zašlete vopred sken dokumentu na náš e-mail: office@akmv.sk a my dokument preveríme, či vieme apostilu zabezpečiť a zašleme Vám cenovú ponuku.
  • Po jej odsúhlasení je nutné zaslať originál dokumentu na našu adresu: Legalizačné centrum, Pluhová 17, 831 03  Bratislava
  • V prípade vyžiadania nového výpisu z registra trestov Vám zašleme plnú moc, ktorú potrebujeme podpísať, následne po vyžiadaní zabezpečíme aj apostilu
  •  Po apostilácii dokument môžeme úradne overiť u notára či zabezpečiť úradný preklad

Ďalšie informácie

  • Nie je možné apostilovať kópiu, výhradne originál dokumentu
  • Na dokumente musí byť pečiatka a zároveň podpis zodpovednej osoby

Ako vyzerá apostilovaný dokument

  • Rozkliknite si vzorový apostilovaný dokument
  • Niektoré polia ako mená, pečiatky, podpisy boli zatmavené kvôli ochrane osobných údajov

Mám záujem o apostilu z Poľska

Poľsko