Apostila z Austrálie

Legalizačné centrum zabezpečuje apostilu na takmer všetky typy dokumentov vydaných v Austrálii. 

Apostila sa vydáva na originál dokumentu, preto sa často vyžaduje následne úradný preklad. Cena prekladu je obvykle 30 EUR / normostrana.

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: od 300 EUR

Australia

Požiadavky na apostilu v Austrálii

Austrália pristúpila k Haagskemu dohovoru o zrušenie požiadavky legalizácie zahraničných verejných listín z roku 1966. Preto pre použitie dokumentov vydaných v Austrálii sa nevyžaduje vyššie overenie (superlegalizácia) ale postačuje apostila.

  • Apostilovať je možné výhradne originál dokumentu, až následne je možné vyhotoviť prípadnú notársku kópiu.
  • Nie je možné apostilovať dokumenty, ktoré obsahujú cudzie pečiatky alebo iné označenia. Dokument musí byť taktiež v dobrom stave a pečiatky, ktoré na dokumente sú musia byť dobre čitateľné. 
  • Doložka apostille je pečiatka, ktorá má obdĺžnikový tvar. Údaje na pečiatke sa vypĺňaju vždy v anglickom jazyku a nadpis pečiatky obsahuje nevyhnutne aj francúzsky nadpis Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961).

Ktoré bieloruské dokumenty je možné apostilovať

Prečo riešiť apostilu cez legalizačné centrum

  • 11 ročné skúsenosti s apostilou takmer z celého sveta
  • Konateľ legalizačného centra je advokát s licenciou v slovenskej a českej advokátskej komore
  • Zabezpečujeme taktiež úradné preklady dokumentov
  • Zahraničné dokumenty prejdú prvotnou revíziou zdarma, či ich vôbec je možné apostilovať. Pokiaľ váš dokument nie je možné apostilovať, navrhneme aké sú ďalšie možnosti

Mám záujem o apostilu z Austrálie

Nezáväzná objednávka