Superlegalizácia rozvodového rozsudku z Kanady

Pokiaľ rozvodový rozsudok (Certificate of Divorce), ktorý bol vydaný v Kanade a chcete ho použiť na Slovensku, je nutné ho superlegalizovať v Kanade. Pokiaľ ide o slovenský rozvodový rozsudok pre použitie naopak v Kanade, je nutné zabezpečiť superlegalizáciu na Slovensku.

U nás vybavíte superlegalizáciu Slovenských ako aj kanadských dokumentov.

Čo sme pre klienta zabezpečili

Klient potreboval zabezpečiť superlegalizáciu rozvodového rozsudku vydaného v Kanade.

Rozvodovy rozsudok kanada - predna strana
Rozvodový rozsudok vydaný v Kanade – predná strana
Rozvodovy rozsudok kanada - superlegalizacia peciatky
Zadná strana rozvodového rozsudku po superlegalizácii s potrebnými doložkami / pečiatkami a podpismi.

Čo znamená na dokumente doložka superlegalizácie?

Pretože bol dokument vydaný v zahraničí, tunajšie úrady si musia byť isté, že je dokument pravý. V tomto prípade to znamená, že sa overuje osoba, ktorá rozsudok o rozvode v Kanade podpísala a či dotyčná osoba na kompetentom úrade (Supreme court / na najvyššom súde ) pracuje. Dokument bol osvedčený následne v Kanade Ministerstvom zahraničných vecí a následne aj Veľvyslanectvom SR v Ottawe.

Na dokumente sa overuje tak pečiatka ako aj podpis poverenej osoby. Následne sa originál dokumentu opatrí pečiatkou superlegalizácie, takto pripravený dokument je možné použiť na Slovensku, v Českej Republike alebo v inej krajine.

Prečo si vybrať nás pre legalizácii dokumentov?

  • Konateľ legalizačního centra je tiež zapísaný ako advokát v slovenskej aj českej advokátskej komore
  • Máme 3 pobočky – v Bratislave, Prahe a Viedni a 11 rokov skúseností
  • Zabezpečujeme apostilu takmer z celého sveta
  • Spolupracujeme s úradnými prekladateľmi, dokument vieme preložiť do ktoréhokoľvek jazyka
  • Uvedomujeme si, že pracujeme s citlivými informáciami, dokumenty sú u nás v bezpečí
  • V prípade zahraničných dokumentov si dokument najprv preveríme, či ho je vôbec možné apostilovať. Tento proces môže trvať 1-2 pracovné dni
  • Ak dokument nie je riadne pripravený tak aby bolo možné apostilu zaistiť, navrhneme ten správny postup
  • Pokiaľ Vám dokument nevrátime apostilovaný, za naše služby neplatíte. Garantujeme tak 100% spokojnosť

Máte záujem o naše služby?

Vypíšte formulár nižšie a do pár hodín Vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku.

Nezáväzná objednávka