Superlegalizácia do Thajska

Pokiaľ máte dokumenty, ktoré majú byť použité v Thajsku, je nutné ich superlegalizovať. Ide o pomerne časovo náročný proces, pričom každý z dokumentov prechádza osvedčením približne 6 autoritami na Slovensku a následne aj vo Viedni. Nižšie v článku sa dozviete aký je postup pri niektorých typov dokumentov. Dozviete sa aj ako vyzerá superlegalizovaný dokument.

Dôležité je, aby sa dokumenty osvedčovali postupne v krokoch ako majú ísť za sebou, v opačnom prípade nebudete vedieť dokument odoslať na finálne osvedčenie na thajskú ambasádu, čo je posledný krok v tomto procese. Thajská ambasáda pre Slovensko sa nachádza vo Viedni, posledný krok smeruje preto tam.

Pokiaľ máte záujem o superlegalizáciu, celý proces Vám zabezpečí Legalizačné centrum, neváhajte a kontaktujte nás. Zabezpečíme superlegalizáciu takmer všetkých typov dokumentov.

Cena: 350 EUR / jeden dokument + súvisiace poplatky (súdne poplatky, poplatky ambasády, úradné preklady, poplatky ministerstva – poplatky spolu vychádzajú priemerne na 200 EUR / jeden dokument).

Doba celého vybavenia je približne 1,5 mesiaca, závisí od miesta vydania dokumentu, jeho typu (či ide o rodný list alebo diplom a pod.) a taktiež odozvy samotnej ambasády.

Superlegalizácia sobášneho či rodného listu do Thajska

Sobášny list, rodný list či iný matričný dokument by nemal mať dátum vydania starší ako 6 mesiacov. V prípade ak máte starší dokument, odporúčame si na matrike vyžiadať nový duplikát

Pri superlegalizácii sobášneho listu je nutné dodržať tento postup

  • osvedčenie na príslušnom okresnom úrade
  • osvedčenie na Ministerstve zahraničných vecí
  • úradný preklad (do anglického jazyka)
  • osvedčnie prekladateľa na Krajskom súde
  • osvedčenie na Ministerstve zahraničných vecí
  • osvedčenie na thajskej ambasáde vo Viedni

Nižie si môžete pozrieť ako vyzerá superlegalizovaný sobášny list pre použitie v Thajsku.

Máte záujem o naše služby?

Vypíšte formulár nižšie a do pár hodín Vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku.

Nezáväzná objednávka