Superlegalizácia do Vietnamu

Pokiaľ máte dokumenty, ktoré majú byť použité vo Vietname, je nutné ich superlegalizovať. Ide o pomerne časovo náročný proces, pričom každý z dokumentov prechádza osvedčením približne 6 autoritami na Slovensku. Nižšie v článku sa dozviete aký je postup pri niektorých typov dokumentov. Dozviete sa aj ako vyzerá superlegalizovaný dokument.

Dôležité je, aby sa dokumenty osvedčovali postupne v krokoch ako majú ísť za sebou, v opačnom prípade nebudete vedieť dokument odoslať na finálne osvedčenie na vietnamsku ambasádu, čo je posledný krok v tomto procese.

Pokiaľ máte záujem o superlegalizáciu, celý proces Vám zabezpečí Legalizačné centrum, neváhajte a kontaktujte nás. Zabezpečíme superlegalizáciu takmer všetkých typov dokumentov.

Cena: 350 EUR / jeden dokument + súvisiace poplatky (súdne poplatky, poplatky ambasády, úradné preklady, poplatky ministerstva – poplatky spolu vychádzajú priemerne na 200 EUR / jeden dokument).

Doba celého vybavenia je približne 1,5 mesiaca, závisí od miesta vydania dokumentu, jeho typu (či ide o rodný list alebo diplom a pod.) a taktiež odozvy samotnej ambasády.

Superlegalizácia sobášneho či rodného listu do Vietnamu

Sobášny list, rodný list či iný matričný dokument by nemal mať dátum vydania starší ako 6 mesiacov. V prípade ak máte starší dokument, odporúčame si na matrike vyžiadať nový duplikát

Pri superlegalizácii sobášneho listu je nutné dodržať tento postup

 • osvedčenie na príslušnom okresnom úrade
 • osvedčenie na Ministerstve zahraničných vecí
 • úradný preklad (do anglického jazyka)
 • osvedčnie prekladateľa na Krajskom súde
 • osvedčenie na Ministerstve zahraničných vecí
 • osvedčenie na vietnamskej ambasáde v Bratislave

Superlegalizácia výpisu zo živnostenského registra do Vietnamu

Pri superlegalizácii živnostenského listu je nutné dodržať tento postup

 • dokument vydá okresný úrad
 • osvedčenie na ministerstve vnútra
 • osvedčenie na Ministerstve zahraničných vecí
 • úradný preklad (do anglického jazyka)
 • osvedčnie prekladateľa na Krajskom súde
 • osvedčenie na Ministerstve zahraničných vecí
 • osvedčenie na vietnamskej ambasáde v Bratislave

Akonáhle sa pre superlegalizácii použije preklad, ambasáda osvedčuje taktiež preklad, treba preto myslieť na to, že poplatok ambasády sa vyžaduje 2x. Nižie si môžete pozrieť ako vyzerá superlegalizovaný výpis zo živnostenského registra pre použitie vo Vietname.

Máte záujem o naše služby?

Vypíšte formulár nižšie a do pár hodín Vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku.

Nezáväzná objednávka