Superlegalizácia do Spojených arabských emirátov (UAE)

V prípade ak máte záujem slovenské dokumenty použiť v Spojených arabských Emirátoch, je nutné ich superlegalizovať. Ide o približne 7 overení a proces trvá približne 1,5 mesiaca, v závislosti od typu dokumentu.

Dokumenty by nemali byť staršieho vydania ako 6 mesiacov, ak máte starší dokument, treba si vyžiadať duplikát – napríklad pri matričných dokumentoch na ktorejkoľvek matrike na Slovensku.

Celý proces zabezpečí legalizačné centrum

Cena: 350 EUR / dokument odmena legalizačného centra

Poplatky: spolu približne 250 EUR / dokument (súdne poplatky, polatky ministerstiev, súdne preklady, poplatky ambasády, kuriér na ambasadá vo Viedni a späť na Slovensko).

Ambasáda vo Viedni

Prvotné osvedčenia sa vybavia na Slovensku, na záver je nutné sa obrátiť aj na ambasádu UAE, ktorá je však vo Viedni. Nie je možé ísť dokumenty legalizovať na ambasádu osobne, všetko je nutné vybaviť elektronicky, následne sa originály dokumentov posielajú kuriérom, po vybavení treba objednať kuriéra aby zásielku vyzdvihol.

Poplatky ambasády závisia od typu dokumentu, či sa jedná o osobné doklady ako rodný list, diplom atď, či obchodné dokumenty. Treba myslieť aj na preklady, pretože dokumenty sa predkladajú preložené súdnym prekladateľom, za osvedčenie prekladov sa platí zvlášť. V čase písania tohto článku bol poplatok za jedno osvedčenie pri osobných dokladoch 150 AED / 42 EUR.

Postup superlegalizácie

Nižšie zasielame postup pri jednotlivých typoch dokumentov.

Rodný list

V galérii sú fotografie ako vyzerá hotový superlegalizovaný dokument. Postupovali sme nasledovne.

 • osvedčenie na príslušnom okresnom úrade
 • osvedčenie na Ministerstve zahraničných vecí
 • úradný preklad (do anglického jazyka)
 • osvedčnie prekladateľa na Krajskom súde
 • osvedčenie na Ministerstve zahraničných vecí
 • osvedčenie na ambasáde UAE vo Viedni

Sobášny list

V galérii sú fotografie ako vyzerá hotový superlegalizovaný dokument. Postupovali sme nasledovne.

 • osvedčenie na príslušnom okresnom úrade
 • osvedčenie na Ministerstve zahraničných vecí
 • úradný preklad (do anglického jazyka)
 • osvedčnie prekladateľa na Krajskom súde
 • osvedčenie na Ministerstve zahraničných vecí
 • osvedčenie na ambasáde UAE vo Viedni

Doklady o vzdelaní – diplomy, dodatky, vysvedčenia

V galérii sú fotografie ako vyzerá hotový superlegalizovaný dokument. Postupovali sme nasledovne:

 • osvedčenie na Ministerstve školstva
 • osvedčenie u notára
 • osvedčenie na Krajskom súde
 • osvedčenie na Ministerstve zahraničných vecí
 • úradný preklad (do anglického jazyka)
 • osvedčnie prekladateľa na Krajskom súde
 • osvedčenie na Ministerstve zahraničných vecí
 • osvedčenie na ambasáde UAE vo Viedni

Úmrtný list

Pri úmrtnom liste postupujeme nasledovne:

 • osvedčenie na príslušnom okresnom úrade
 • osvedčenie na Ministerstve zahraničných vecí
 • úradný preklad (do anglického jazyka)
 • osvedčnie prekladateľa na Krajskom súde
 • osvedčenie na Ministerstve zahraničných vecí
 • osvedčenie na ambasáde UAE vo Viedni

Výpis z registra trestov

Výpis z registra trestov si treba vyžiadať na pošte alebo na prokuratúre, pri superlegalizácii výpisu z registra trestov postupujeme nasledovne:

 • osvedčenie na Genrálnej prokuratúre
 • osvedčenie na Ministerstve zahraničných vecí
 • úradný preklad (do anglického jazyka)
 • osvedčnie prekladateľa na Krajskom súde
 • osvedčenie na Ministerstve zahraničných vecí
 • osvedčenie na ambasáde UAE vo Viedni

Máte záujem o naše služby?

Vypíšte formulár nižšie a do pár hodín Vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku .

Nezáväzná objednávka