Správna výrobná prax – potvrdenie

Pre klienta sme zabezpečili Apostilu potvrdenia o správnej výrobnej praxi pre použitie v Čile.

Potvrdenie vydáva:

  1. Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
  2. ŠÚKL (Osvedčenie o dodržiavaní správnej výrobnej praxe výrobcom)

Pre potreby použia v zahraničí musí byť dokument podpísaný hlavným hygienikom ÚVZ spolu s okrúhlou červenou pečiatkou. Potvrdenie zo ŠÚKL podpisuje vedúci sekcie, taktiež musí byť dokument opatrený červenou okrúhlou pečiatkou Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Apostilovať alebo superlegalizovať je možné iba priamo originál dokumentu.

Dané potvrdenie z ÚVZ sa v zahraničí používa v obchodnom vzťahu smerom do zahraničia. Úrad verejného zdravotníctva SR týmto dokumentom potvrdí, že daný subjekt je predmetom pravidelných kontrol RÚVZ a dané výrobky sú vyrábané podľa požiadaviek zásad správnej výrobnej praxe podľa príslušnej STN.

Potvrdenie spravnej vyrobnej praxe
Osvedcenie a dorziavani spravnej vyrobnej spraxe
Potvrdenie spravnej vyrobnej praxe - apostila

Prečo si vybrať nás pre legalizácii dokumentov?

  • Zabezpečujeme apostilu a superlegalizáciu takmer z celého sveta
  • Spolupracujeme s úradnými prekladateľmi, dokument vieme preložiť do ktoréhokoľvek jazyka
  • Uvedomujeme si, že pracujeme s citlivými informáciami, dokumenty sú u nás v bezpečí
  • V prípade zahraničných dokumentov si dokument najprv preveríme, či ho je vôbec možné apostilovať. Tento proces môže trvať 1-2 pracovné dni
  • Ak dokument nie je riadne pripravený tak aby bolo možné apostilu zaistiť, navrhneme ten správny postup
  • Pokiaľ Vám dokument nevrátime apostilovaný, za naše služby neplatíte. Garantujeme tak 100% spokojnosť

Máte záujem o naše služby?

Vypíšte formulár nižšie a do pár hodín Vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku.

Nezáväzná objednávka