Certifikát o pôvode

Pre klienta sme zabezpečili superlegalizáciu Certifikátu o pôvode (certificate of origin) tovaru do krajiny Katar.

Pri superlegalizácii slovenských dokumentov do Kataru je nutné rozlišovať, či ide o osobné dokumenty (napr. rodný list, výpis z registra trestov, prípadne doklady o vzdelaní) alebo dokumenty súvisiace s podnikateľskou činnosťou (napr. výpis z obchodného registra, zmluvy atď.).

Pri osvedčovaní podnikateľských dokumentov je výrazne vyšší poplatok ambasády. Pri faktúrach výška poplatku naviac závisí aj od výšky fakturovanej sumy. Taktiež sme sa na ambasáde stretli s určitými špecifikami – napríklad pri superlegalizácii Osvedčenia tovaru o pôvode sa vyžadovalo superlegalizovať aj faktúru za daný tovar.

Certifikat o povode
Superlegalizacia Katar
Certifikat o povode 1
Superlegalizacia Katar

Prečo si vybrať nás pre legalizácii dokumentov?

  • Zabezpečujeme apostilu a superlegalizáciu takmer z celého sveta
  • Spolupracujeme s úradnými prekladateľmi, dokument vieme preložiť do ktoréhokoľvek jazyka
  • Uvedomujeme si, že pracujeme s citlivými informáciami, dokumenty sú u nás v bezpečí
  • V prípade zahraničných dokumentov si dokument najprv preveríme, či ho je vôbec možné apostilovať. Tento proces môže trvať 1-2 pracovné dni
  • Ak dokument nie je riadne pripravený tak aby bolo možné apostilu zaistiť, navrhneme ten správny postup
  • Pokiaľ Vám dokument nevrátime apostilovaný, za naše služby neplatíte. Garantujeme tak 100% spokojnosť

Máte záujem o naše služby?

Vypíšte formulár nižšie a do pár hodín Vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku.

Nezáväzná objednávka