Apostila zoznamu akcionárov – CDCP

Pokiaľ máte dokument, ktorý je potrebné použiť v zahraničí, je nutné ho apostilovať alebo superlegalizovať. V závislosti od krajiny použitia.

Pokiaľ máte záujem o apostilu alebo superlegalizáciu, celý proces Vám zabezpečí Legalizačné centrum, neváhajte a kontaktujte nás.

Cena: 112 EUR / jeden dokument + prípadné preklady ak ich klient vyžaduje (30 EUR / normostrana).

Doba celého vybavenia je približne 1-3 pracovné dni.

Listiny vydané v CDCP

V tomto prípade sme pre klienta apostilovali Zoznam akcionárov listinných akcií na meno. Pokiaľ máte záujem tento dokument použiť v zahraničí, je nutné ho opatriť apostilou alebo ho superlegalizovať – závisí od krajiny určenia.

Dokument musia podpísať štátutári Centrálneho depozitára pred notárom. Priamo Centrálny depozitár má tieto overenia notárom 2x mesačne zabezpečené tak, že ich navštevuje priamo notár a všetky tieto listiny sa overujú.

Následne prinesiete k nám originál, my zabezpečíme apostilu a prípadne aj súdny preklad. Ako prvé sa dokument apostiluje, až následne prekladá. Ak máte dokument už preložený a zviazaný s originálom, musíme zabezpečiť apostilu aj na originál aj na preklad.

Ako vyzerá apostilovaný dokument

Niektoré údaje na dokumentoch boli v zmysle GDPR pre potreby vyzobrazenia na webe odstránené.

Máte záujem o naše služby?

Vypíšte formulár nižšie a do pár hodín Vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku.

Nezáväzná objednávka