Apostila potvrdenia z daňového úradu (IČO)

Pokiaľ máte dokument, ktorý je potrebné použiť v zahraničí, je nutné ho apostilovať alebo superlegalizovať. V závislosti od krajiny použitia.

Pokiaľ máte záujem o apostilu alebo superlegalizáciu, celý proces Vám zabezpečí Legalizačné centrum, neváhajte a kontaktujte nás.

Cena: 112 EUR / jeden dokument + prípadné preklady ak ich klient vyžaduje (30 EUR / normostrana).

Doba celého vybavenia je približne 1-3 pracovné dni.

Listiny vydané na daňovom úrade

V tomto prípade klient potreboval apostilovať potvrdenie o pridelení IČO. Daňový úrad na tento účel vydáva potvrdenie o stave osobného účtu. Na tomto dokumente okrem informácií o skutočnostiach, že daňový úrad voči subjektu neeviduje pohľadávky sa uvádza aj IČO danej spoločnosti.

Veľmi dôležité je upozorniť, že dokument musí podpísať na daňovom úrade priamo vedúci oddelenia správy daní a je potrebné dokument opatriť veľkou guľatou červenou pečiatkou daňového úradu. Štandardne totiž takýto dokument podpisuje iný pracovník a následne by dokument nebolo možné apostilovať. Pri žiadaní tohto dokumentu nezabudnite daňový úrad upozorniť, že dokument sa má použiť v zahraničí a tieto náležitosti na dokumente požadujete.

Po vydaní dokumentu nám dokument môžete doručit osobne alebo poštou. My zabezpečíme apostilu a prípadne aj úradný preklad. Ako prvé sa dokument apostiluje, až následne prekladá. Ak máte dokument už preložený a zviazaný s originálom, musíme zabezpečiť apostilu aj na originál aj na preklad.

Ako vyzerá apostilovaný dokument

Niektoré údaje na dokumentoch boli v zmysle GDPR pre potreby vyzobrazenia na webe odstránené.

Máte záujem o naše služby?

Vypíšte formulár nižšie a do pár hodín Vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku.

Nezáväzná objednávka