Apostila na rozhodnutie o povolení obchodovať s výrobkami obranného priemyslu

Pokiaľ máte dokument, ktorý je potrebné použiť v zahraničí, je nutné ho apostilovať alebo superlegalizovať. V závislosti od krajiny použitia.

Pokiaľ máte záujem o apostilu alebo superlegalizáciu, celý proces Vám zabezpečí Legalizačné centrum, neváhajte a kontaktujte nás.

Cena: 112 EUR / jeden dokument + prípadné preklady ak ich klient vyžaduje (30 EUR / normostrana).

Doba celého vybavenia je približne 1-3 pracovné dni.

Ako rozhodnutie vyzerá a čo musí obsahovať

V prípade záujmu o vyššie overenie tohto rozhodnutia, je nutné doručiť jeho originál do našej kancelárie. Dokument obsahuje:

  • doložku právoplatnosti na vrchu dokumentu
  • dokument je vydaný Ministerstvom hospodárstva SR – Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava
  • na prednej strane dokumentu je uvedená spoločnosť, pre ktorú je rozhodnutie vydané ako aj meno zodpovedného zástupcu, číslo povolenia a jeho platnosť
  • každá strana je opatrená guľatou červenou pečiatkou ministerstva ako aj podpisom zodpovednej osoby
  • dokument podpisuje výhradne riaditeľ odboru výkonu obchodných opatrení

Ako vyzerá apostilované rozhodnutie

Niektoré údaje na dokumentoch boli v zmysle GDPR pre potreby vyzobrazenia na webe odstránené.

Máte záujem o naše služby?

Vypíšte formulár nižšie a do pár hodín Vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku.

Nezáväzná objednávka