Apostila výpisu z obchodného registra

Overenie úradu, ktorý dokument vydal (notár, obchodný register). 

Apostila sa vydáva na originál dokumentu, často sa preto apostilovaný výpis z obchodného registra úradne prekladá následne do cudzieho jazyka. Cena prekladu je obvykle 30 EUR / normostrana. 

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 102 EUR
Termín dodania: 1 – 2 dni

Výpis z obchodného registra je možné apostilovať iba ako ho vydal notár (notára treba vopred upozorniť, že sa použije v zahraničí) alebo ak bol vydaný priamo na obchodnom registri SR. Výpis z pošty nie je možné apostilovať

Výpis z OR vieme u notára aj pre klienta vyžiadať, k vyššie uvedenej cene bude v takom prípade prirátaná odmena 25 EUR / výpis

Výpisom z obchodného registra sa deklaruje vlastnícky vzťah konkrétnych osôb k obchodnej spoločnosti, prípadne sa ním preukazujú iné údaje o spoločnosti (aký je jej predmet podnikania, kde sídli, kto je oprávnený za ňu konať).

Apostilované výpisy sa v zahraničí používajú pre potreby zápisov do obchodných registrov inej krajiny, pre potreby bánk (napr. pri otváraní bankových účtov), pri uzatváraní zmlúv za spoločnosť v zahraničí atď.

Apostila-vypis-z-obchodneho-registra

Mám záujem o apostilu výpisu z obchodného registra

Výpis z obchodného registra