Apostila rodného listu

Overenie matričného úradu,  ktorý dokument vydal.

Apostila sa pridáva na originál dokumentu, takže budete porebovať aj úradný preklad. Cena prekladu je obvykle 30 EUR za normostranu.

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 102 EUR
Termín dodania: 1-5 dní

Ak chce osoba použiť rodný list v zahraničí, je potrebné sa informovať na úrade, kde sa má použiť, s akým dátumom vydania budú rodný list akceptovať. V praxi sme sa stretli s tým, že väčšina úradov akceptuje rodný list starý maximálne 6 mesiacov. Ak nemáte aktuálny rodný list, vyžiadame jeho duplikát na základe plnej moci, ktorú je treba overiť u notára. Plnú moc si vypracujeme, dokument apostilujeme / superlegalizujeme a následne zabezpečíme v prípade potreby aj úradný preklad. 

V akých prípadoch potrebujete apostilu na rodný list

  • pri uzatváraní manželstva v cudzine
  • pri poberaní sociálnych dávok zo zahraničia
  • ak si chcete vybaviť vodičský preukaz
  • pri otvorení bankového účtu
  • pri žiadosti o víza pri študijnom pobyte
  • pri vycestovaní za prácou do zahraničia
  • pri vydaní cestovného pasu
  • pri žiadosti o štátne občianstvo
  • či v iných prípadoch
Apostila-rodny-list

Mám záujem o apostilu rodného listu

Rodný list