Apostila listiny o udelení štátneho občianstva

Apostiluje sa originál Listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky. K danému úkonu potrebujeme od klienta plnú moc, ktorú si vypracujeme. 

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 150 EUR
Termín dodania: do 30 dní 

Dokument vydáva okresný úrad a musí byť opatrený okrúhlou červenou pečiatkou Okresného úradu, Ministerstva vnútra 

Potvrdenie o statnom obcianstve

Mám záujem o apostilu potvrdenia o udelení štátneho občianstva SR

Nezáväzná objednávka