Apostila výpisu z registra trestov právnickej osoby

Overenie úradu, ktorý dokument vydal. Apostilovať je možné výpis z registra trestov právnickej osoby z generálnej prokuratúry alebo z ktorejkoľvek pobočky pošty. 

Apostiluje sa následne originál tohto dokumentu, preto je ho nutné niekedy prekladať do cudzieho jazyka. Cena úradného prekladu je obvykle 30 EUR / normostrana. 

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 122 EUR
Termín dodania: 1 – 3 dni

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či právnická osoba nemá v danom registri záznam. 

Výpis z registra trestov s apostilou alebo superlegalizovaný je často v zahraničí vyžadovaným dokladom pri rôznych obchodných vzťahoch. 

Vypis z registra trestov pravnickej osoby

Mám záujem o apostilu výpisu z registra trestov.

Nezáväzná objednávka