Apostila výpisu z registra mimovládnych a neziskových organizácií

Výpis z registra nadácií si vyžiadate u notára. 

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 112 EUR
Termín dodania: 3-10 pracovných dní v závislosti od sídla notára, ktorý dokument osvedčil

Notára prosím upozornite, že sa dokument použije v zahraničí. Musí ho podpísať priamo notár alebo notársky kandidát. Takto pripravený dokument nám doručíte do kancelárie a zabezpečíme apostilu alebo superlegalizáciu – v závislosti od krajiny použitia. 

Vypis z registra nadacii

Mám záujem o apostilu na výpis z registra nadácií

Nezáväzná objednávka