Apostila výmazu plavidla z Registra plavidiel SR

Overenie dopravného úradu, ktorý dokument vydal. 

Apostiluje sa originál výmazu plavidla z Registra plavidiel Slovenskej republiky, dokument už následne väčšinou nie je nutné prekladať, je v slovenskom a anglickom jazyku. 

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 122 EUR
Termín dodania: do 5 pracovných dní

Pre potreby použitia tohto potvrdenia z dopravného úradu SR v zahraničí, je nutné tento dokument apostilovať alebo superlegalizovať. Závisí od toho, v akej krajine ho máte predložiť. 

Dokument musí mať okrúhlu červenú pečiatku a musí byť podpísaný priamo vedúcim technického dozoru Dopravného úradu. Nemôže byť podpísaný v zastúpení – teda inou osobou na Dopravnom úrade.

Vymaz plavidla z registra plavidiel SR

Mám záujem o apostilu výmazu plavidla z registra plavidiel SR

Výmaz plavidla z registra plavidiel