Apostila úmrtného listu

Overenie matričného úradu, ktorý dokument vydal.

Apostila sa vydáva priamo na úmrtný list, preto sa často vyžaduje následne jeho preklad. Cena prekladu je obvykle 30 EUR / normostrana.  

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 102 EuR
Termín dodania: 1-7 dní

Úmrtný list je verejnou listinou a ak ho vyžaduje predložiť nejaká inštitúcia v inej krajine ako v krajine úmrtia, s veľkou pravdepodobnosťou budete potrebovať jeho apostilu alebo superlegalizáciu (vyššie – konzulárne overenie).

Apostilovaný alebo superlegalizovaný úmrtný list  sa používa pred katastrálnym úradom, ak sa preukazuje úmrtie nejakej osoby ako vlastníka nehnuteľnosti, ale aj pri iných životných situáciách (pri žiadostiach o rôzne dávky, pri uzavretí ďalšieho manželstva sa dokladá úmrtný list zomrelého manžela, pri podaní žiadosti o zápis novorodenca do matriky, ak jeden z rodičov zomrel a podobne).

Mám záujem o apostilu úmrtného listu

Úmrtný list