Apostila sobášneho listu

Overenie matričného úradu, ktorý dokument vydal.

Apostila sa vydáva výlučne na originál sobášneho listu. Väčšinou sa vyžadujú aj preklady. Cena prekladu je obvykle 30 EUR / normostrana. 

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: od 102 EUR
Termín dodania: 1-7 dní

Apostilovaný sobášny list je potrebný napríklad pri uzavretí manželstva v inej krajine, uznaní sobáša uzavretého v inej krajine, pri žiadosti o štátne občianstvo inej krajiny alebo pri vybavovaní pobytu v zahraničí. Ako aj pri iných úradných listinách, aj pri sobášnom liste možno vyžiadať jeho duplikát, aby ste si originál mohli ponechať, alebo v prípade jeho straty mali náhradný. 

Ak nemáte aktuálny sobášny list, vyžiadame jeho duplikát na základe plnej moci, ktorú je treba overiť u notára. Plnú moc si vypracujeme, dokument apostilujeme / superlegalizujeme a následne zabezpečíme v prípade potreby aj úradný preklad.

Apostila-sobasneho-listu-vzor

Mám záujem o apostilu sobášneho listu

Sobášny list