Apostila potvrdenia o daňovej rezidencii

Overenie daňového úradu, ktorý dokument vydal. 

Apostiluje sa originál potvrdenia o daňovej rezidencii, dokument už následne väčšinou nie je nutné prekladať. 

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 122 EUR
Termín dodania: 1 – 3 dni

Potvrdenie o daňovej rezidencii si vyžiadate na príslušnom daňovom úrade. Na originál tohto dokumentu následne zabezpečíme apostilu. 

Potvrdenie o daňovej rezidencii sa žiada v rôznych situáciách. Dôvody môžu byť napríklad poberanie úrokových príjmov zo zdrojov v Českej republike, výkon závislej činnosti v Španielsku, uplatnenie výhod podľa vnútroštátnych právnych predpisov v Nemecku – napríklad vrátanie dane, refundácia zrazenej dane v Rakúsku a pod.

Apostila-potvrdenie-o-danovej-rezidencii

Mám záujem o apostilu potvrdenia o daňovej rezidencii

Potvrdenie o daňovej rezidencii