Apostila podpisu notára

Vyššie overenie notára, ktorý dokument overil. 

Apostila sa vydáva priamo na podpísaný dokument. Notárska doložka je vždy v slovenčine, preto je dokument niekedy potrebný prekladať. 

Cena prekladu je obvykle 30 EUR za normostranu.

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 102 EUR
Termín dodania: 1-5 dní

Čestné prehlásenia

Všetky čestné vyhlásenia sú v zásade možné apostilovať / superlegalizovať. Vždy však úradníka, pred ktorým overujete podpis, informujte, že listina sa bude používať v zahraničí. Dohodneme Vám termín u notára, s ktorým spolupracujeme, overíte svoj podpis a my sa postráme o celý proces apostilácie / superlegalizácie.

Plné moci
Rovnako ako pri čestných vyhlásenia, tak aj pri plných mociach, vždy informujte osobu, ktorá Vám podpis na plnej moci overuje, že listina bude použitá v zahraničí.

Zmluvy s obchodnými partnermi či občanmi
Nielen pri obchodných zmluvách, ale aj pri zmluvách medzi občanmi, je možné overiť ich podpisy pre použitie v zahraničí.

Apostila-notar

Mám záujem o apostilu notára

Notár