Apostila pasu alebo občianskeho preukazu

Apostila pasu alebo občianskeho preukazu sa vydáva na jeho notársku kópiu. 

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 150 EUR
Termín dodania: 3-4 týždne. Termín vybavenia nie je možné nijakým spôsobom urýchliť nakoľko osobné doklady navyše preveruje aj polícia. 

Najprv je nutné urobiť notársky overenú fotokópiu pasu alebo OP. Vieme zabezpečiť apostilu iba na slovenské doklady totožnosti. Pokiaľ sa nachádzate v zahraničí, overiť kópiu pasu môžete aj na zastupiteľskom úrade SR v danej krajine. Nie je možné apostilovať doklady totožnosti, pokiaľ sú overené zahraničným notárom. 

K danému úkonu potrebujeme od klienta plnú moc, kontaktujte nás a my ju pripravíme a zašleme na podpis. Podpis na tejto plnej moci nemusí byť overený notárom. 

Túto notársku kópiu pasu alebo občianskeho preukazu nám doručíte do našej advokátskej kancelárie, poviete nám do akej krajiny ho máte záujem použiť a my zabezpečíme apostilu. 

Častokrát predloženie apostilovaného pasu vyžadujú obchodní partneri pri uzatváraní obchodov v zahraničí. 

Mám záujem o apostilu pasu / občianskeho preukazu

Pas / občiansky preukaz