Apostila pasu

Apostila pasu sa vydáva na jeho notársku kópiu. 

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 150 EUR
Termín dodania: 14 dní

Najprv je nutné urobiť notársky overenú fotokópiu pasu. Notára treba upozorniť, že sa dokument má použiť v zahraničí. Môže ho v tomto prípade osvedčiť iba priamo notár alebo notársky kandidát. 

Túto notársku kópiu pasu nám doručíte do našej advokátskej kancelárie, poviete nám do akej krajiny ho máte záujem použiť a my zabezpečíme apostilu. 

Častokrát predloženie apostilovaného pasu vyžadujú obchodní partneri pri uzatváraní obchodov v zahraničí. 

Mám záujem o apostilu pasu