Apostila pasu

Apostila pasu sa vydáva na jeho notársku kópiu. 

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 150 EUR
Termín dodania: 3-4 týždne. Termín vybavenia nie je možné nijakým spôsobom urýchliť nakoľko osobné doklady navyše preveruje aj polícia. 

Najprv je nutné urobiť notársky overenú fotokópiu pasu. Notára treba upozorniť, že sa dokument má použiť v zahraničí. Môže ho v tomto prípade osvedčiť iba priamo notár alebo notársky kandidát. 

Túto notársku kópiu pasu nám doručíte do našej advokátskej kancelárie, poviete nám do akej krajiny ho máte záujem použiť a my zabezpečíme apostilu. 

Častokrát predloženie apostilovaného pasu vyžadujú obchodní partneri pri uzatváraní obchodov v zahraničí. 

Mám záujem o apostilu pasu