Apostila osvedčenia o evidencii vozidla - OEČV

Apostiluje sa notársky overená kópia osvedčenia o evidencii vozdila.  

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 150 EUR
Termín dodania: 3-4 týždne. Termín vybavenia nie je možné nijakým spôsobom urýchliť nakoľko osobné doklady navyše preveruje aj polícia. 

Najprv je nutné urobiť notársky overenú fotokópiu osvedčenia (tzv. veľkého technického prukazu). 

Túto notársku kópiu osvedčenia nám doručíte do našej advokátskej kancelárie a my zabezpečíme apostilu. 

Apostila oecv

Mám záujem o apostilu technického preukazu

Osvedčenie o evidencii vozdila