Apostila potvrdenia z registra diskvalifikácií

Apostiluje sa originál Potvrdenia o skutočnostiach známych zo súdnych spisov. Dokument musí byť opatrený pečiatkou okresného súdu a priamo sudcom / sudkyňou. Pokiaľ dokument podpísal súdny tajomník, nie je ho možné apostilovať. Podpis sudcu / sudkyne prípadne pre klienta vieme dožiadať. K danému úkonu sa vyžaduje plná moc, ktorú si vypracujeme. 

Použitie: EU a väčšina rozvinutých krajín
Cena: 112 EUR
Termín dodania: do 14 dní

Register diskvalifikácií je zoznam osôb, v ktorom sa evidujú údaje o osobách, o ktorých bolo určené, že nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu. Vedie ho Okresný súd Žilina a ten na základe žiadosti vydá žiadateľovi potvrdenie o tom, či o jeho osobe v registri záznam je alebo nie je.

Potvrdenie o skutocnostiach znamych zo sudnych spisov

Mám záujem o apostilu potvrdenia z registra diskvalifikácií

Nezáväzná objednávka